Τηλεδιασκέψεις

2η Ανοιχτή Τηλεδιάσκεψη με θέμα “4η Βιομηχανική Επανάσταση & Προοδευτική Αλλαγή”

H ομάδα του Προοδευτικού Σοσιαλισμού συνεχίζει τη διαδικτυακή της δράση, διοργανώνοντας τη 2η ανοιχτή τηλεδιάσκεψη με θέμα ‘’4η Βιομηχανική Επανάσταση & Προοδευτική Αλλαγή’’, γεφυρώνοντας τις επιστήμες, την πολιτική και την κοινωνία, σε μια προσπάθεια να συνδράμει και να ενισχύσει τον

Περισσότερα

1η ανοιχτή τηλεδιάσκεψη με θέμα ‘’Πανδημία & Δικαιώματα’’

Η σημερινή κατάσταση στη χώρα μας, για τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών, χαρακτηρίζεται από μεγάλες αβεβαιότητες αφενός σε οικονομικό και αφετέρου σε πολιτικό, κοινωνικό, αξιακό, θεσμικό και πολιτισμικό επίπεδο. Σε κάθε έκφανση της καθημερινότητας είναι έκδηλη η απουσία ενός στέρεου

Περισσότερα