ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

2η Ανοιχτή Τηλεδιάσκεψη με θέμα “4η Βιομηχανική Επανάσταση & Προοδευτική Αλλαγή”

2η Ανοιχτή Τηλεδιάσκεψη με θέμα “4η Βιομηχανική Επανάσταση & Προοδευτική Αλλαγή”

03/04/2021

H ομάδα του Προοδευτικού Σοσιαλισμού συνεχίζει τη διαδικτυακή της δράση, διοργανώνοντας τη 2η ανοιχτή τηλεδιάσκεψη με θέμα ‘’4η Βιομηχανική Επανάσταση & Προοδευτική Αλλαγή’’, γεφυρώνοντας τις επιστήμες, την πολιτική και την κοινωνία, σε μια προσπάθεια να συνδράμει και να ενισχύσει τον προβληματισμό, τον διάλογο και τη δράση, αφοσιωμένη στη δημιουργία εκείνων των συνθηκών που θα οδηγήσουν σε μία προοδευτική αλλαγή που έχει ανάγκη η χώρα.

Σήμερα βιώνουμε σε πλήρη εξέλιξη το νέο τεχνοπολιτισμικό παράδειγμα, που με επιταχυντή και την πανδημία, αναδύει μια πλήρως ψηφιακά διαμεσολαβoύμενη, διαδικτυωμένη κοινωνία. Η 4η βιομηχανική επανάσταση, θολώνοντας τα όρια μεταξύ πραγματικού, ψηφιακού και βιολογικού κόσμου, είναι ήδη εδώ και επεκτείνεται σε κάθε έκφανση και δραστηριότητα της ζωής. Διαμορφώνει βίαια τη νέα βιοπολιτική συνθήκη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην οικονομία, την εργασία και τη διακυβέρνηση, για τα οποία ούτε είμαστε προετοιμασμένοι ούτε καθορίζονται από τις επιλογές μας.
Οι νέες τεχνολογικές εξελίξεις θα διαδραματίσουν για μια ακόμα φορά κρίσιμο ρόλο και ο τρόπος με τον οποίο θα κατευθύνουμε το νέο στρώμα τεχνοπολιτισμού θα καθορίσει το νόημα και συνάμα το μέλλον της ανθρωπότητας και των κοινωνιών
Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας

Δεν υπάρχουν σχόλια

Συνδεθείτε για να σχολιάσετε