ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η ομάδα του Προοδευτικού Σοσιαλισμού συλλέγει και αποθηκεύει τα δεδομένα που της παρέχονται μέσω της φόρμας εγγραφής σε ασφαλή και προστατευμένα ψηφιακά περιβάλλοντα και εφαρμογές. Η χρήση των δεδομένων αυτών έχουν αποκλειστικό και μόνο σκοπό την επικοινωνία μεταξύ των μελών της ομάδας του Προοδευτικού Σοσιαλισμού  για να επιτελέσει το έργο και τους στόχους που δημιουργήθηκε και περιγράφονται στο ιδρυτικό κάλεσμα της.

Η ομάδα Προοδευτικού Σοσιαλισμού δύναται να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική Προστασίας κατά καιρούς για λόγους συμμόρφωσης με κανονιστικές μεταβολές ή προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες της λειτουργίας της και τις νομικές της υποχρεώσεις. Οι επικαιροποιημένες εκδόσεις της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου θα αναρτώνται στον ιστότοπο της ομάδας του Προοδευτικού Σοσιαλισμού.

 

Η ομάδα του Προοδευτικού Σοσιαλισμού διαθέτει e-mails μέσω των οποίων επικοινωνεί με τα μέλη και τους φίλους. Αν θέλετε να διαγραφείτε από την λίστα με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, κάντε κλικ εδώ.