Ιστορικό Δημοσιεύσεων

δελτίο τύπου 2ης τηλεδιάσκεψης

Θέμα:  Οργάνωση 2ης ανοιχτής τηλεδιάσκεψης με θέμα ‘’4η Βιομηχανική Επανάσταση & Προοδευτική Αλλαγή’’ από την ομάδα του www.progressivesocialism.gr Η σημερινή κατάσταση στη χώρα μας, για τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών, χαρακτηρίζεται από μεγάλες αβεβαιότητες αφενός σε οικονομικό και αφετέρου σε

Περισσότερα