ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

δελτίο τύπου 2ης τηλεδιάσκεψης

δελτίο τύπου 2ης τηλεδιάσκεψης

31/03/2021

Θέμα:  Οργάνωση 2ης ανοιχτής τηλεδιάσκεψης με θέμα ‘’4η Βιομηχανική Επανάσταση & Προοδευτική Αλλαγή’’ από την ομάδα του www.progressivesocialism.gr

Η σημερινή κατάσταση στη χώρα μας, για τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών, χαρακτηρίζεται από μεγάλες αβεβαιότητες αφενός σε οικονομικό και αφετέρου σε πολιτικό, κοινωνικό, αξιακό, θεσμικό και πολιτισμικό επίπεδο. Η πανδημία πιέζει και εμφανίζει ακόμα περισσότερο την παραπάνω κατάσταση, μέσα από τον φόβο και την ανισότητα που αναπαράγει, καθώς και τα εμπόδια που δημιουργεί, προς ένα στέρεο και σχεδιασμένο προσανατολισμό.

Παράλληλα, σημέρα βιώνουμε σε πλήρη εξέλιξη το νέο τεχνοπολιτισμικό παράδειγμα, που με επιταχυντή και την πανδημία, αναδύει μια πλήρως ψηφιακά διαμεσολαβούμενη, διαδικτυωμένη κοινωνία. Η 4η βιομηχανική επανάσταση, θολώνοντας τα όρια μεταξύ πραγματικού, ψηφιακού και βιολογικού κόσμου, είναι ήδη εδώ και επεκτείνεται σε κάθε έκφανση και δραστηριότητα της ζωής. Διαμορφώνει βίαια τη νέα βιοπολιτική συνθήκη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην οικονομία, την εργασία και τη διακυβέρνηση, για τα οποία ούτε είμαστε προετοιμασμένοι ούτε καθορίζονται από τις επιλογές μας.

Οι νέες τεχνολογικές εξελίξεις θα διαδραματίσουν για μια ακόμα φορά κρίσιμο ρόλο και ο τρόπος με τον οποίο θα κατευθύνουμε το νέο στρώμα τεχνοπολιτισμού θα καθορίσει το νόημα και συνάμα το μέλλον της ανθρωπότητας και των κοινωνιών

Σε αυτό το πλαίσιο, η ομάδα του Προοδευτικού Σοσιαλισμού συνεχίζει τη διαδικτυακή της δράση, διοργανώνοντας τη 2η ανοιχτή τηλεδιάσκεψη με θέμα ‘’4η Βιομηχανική Επανάσταση & Προοδευτική Αλλαγή’’, γεφυρώνοντας τις επιστήμες, την πολιτική και την κοινωνία, σε μια προσπάθεια να συνδράμει και να ενισχύσει τον προβληματισμό, τον διάλογο και τη δράση, αφοσιωμένη στη δημιουργία εκείνων των συνθηκών που θα οδηγήσουν σε μία προοδευτική αλλαγή που έχει ανάγκη η χώρα.

Η επαναφορά ενός σύγχρονου διαλόγου πολιτικών ιδεών, θέσεων και προβληματισμών, που εμπνέονται από δημοκρατικές, προοδευτικές και σοσιαλιστικές αρχές και αξίες, ταυτόχρονα με την ενέργεια όλων μας, είναι ζωτικής σημασίας για να σπάσει η σιωπή στην καρδιά της κοινωνικής βάσης, προκειμένου το όραμα και ο ρεαλισμός να συναντηθούν και να συνθέσουν ένα νέο παράδειγμα με κέντρο τις πραγματικές ανάγκες και προβλήματα των ανθρώπων και των κοινωνιών.

Με εκτίμηση

Η ιδρυτική ομάδα του

Προοδευτικού Σοσιαλισμού

Δεν υπάρχουν σχόλια

Συνδεθείτε για να σχολιάσετε