Ιστορικό Δημοσιεύσεων

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΝΕΚΥΨΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Tον Μάρτιο του 2020, η χώρα μας μπήκε σε κατάσταση αυστηρού lockdown, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Το συνδικαλιστικό κίνημα του χώρου μας και οι εργαζόμενοι, μόλις είχαμε βγει από μια δύσκολη διαπραγμάτευση η όποια οδήγησε σε υπογραφή ΣΣΕ και

Περισσότερα