Τηλεδιασκέψεις

1η ανοιχτή τηλεδιάσκεψη με θέμα ‘’Πανδημία & Δικαιώματα’’

Η σημερινή κατάσταση στη χώρα μας, για τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών, χαρακτηρίζεται από μεγάλες αβεβαιότητες αφενός σε οικονομικό και αφετέρου σε πολιτικό, κοινωνικό, αξιακό, θεσμικό και πολιτισμικό επίπεδο. Σε κάθε έκφανση της καθημερινότητας είναι έκδηλη η απουσία ενός στέρεου

Περισσότερα